Nowe technologie w starych kamienicach

Historyczne kamienice w większości uznawane są za budynki wykluczone z żywej tkanki miasta,...